Το MyCat είναι μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές διαδικτυακές κοινότητες με 134,603 εγγεγραμμένα μέλη και 714,080 μηνύματα σε 22,567 θέματα. Αυτή τη στιγμή μαζί με εσάς απολαμβάνουν το MyCat άλλα 403 άτομα.

Καλώς ήρθατε στο MyCat.

Εγγραφή Βοήθεια

Κλειστό Θέμα

Το παρόν θέμα είναι κλειδωμένο! Δεν μπορείτε να απαντήσετε σε αυτό.

Γάτα και νόμος

Γάτα και νόμος
Γάτα και νόμος
Δημοσιεύτηκε από Subject to change
18-01-06
Εισαγωγή

[readmore]Παρακάτω παραθέτούμε την υπάρχουσα νομοθεσία για τα κατοικίδια ζώα όπως αυτή δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως στις 29/7/2003. Τα τμήματα που δεν αφορούν τους απλούς ιδιοκτήτες γάτών τα έχουμε σε ανοιχτό γκρι και με μικρότερα γράμματα για δική σας διευκόλυνση. Χρησιμοποιήστε τα περιεχόμενα δεξιά για να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο μιας και ήταν πολύ μεγάλο για να δημοσιευθεί μονοκόμματο (7 σελίδες στο Word!!).[/readmore]

ΝΟΜΟΣ 3170 ΦΕΚ 191/Α/29.7.2003

Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 1
Ορισμοί
Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) Ζώο συντροφιάς είναι κάθε ζώο που συντηρείται ή προορίζεται να συντηρηθεί από τον άνθρωπο, κυρίως μέσα στην κατοικία του, για λόγους ζωοφιλίας ή συντροφιάς. Ζώα συντροφιάς είναι και οι σκύλοι που χρησιμοποιούνται για το κυνήγι (κυνηγετικοί"), τη φύλαξη ποιμνίων (ποιμενικοί) και χώρων, την προστασία ατόμων με ειδικές ανάγκες, οι σκύλοι έρευνας και διάσωσης, καθώς και οι σκύλοι που χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας.
β) Αδέσποτο ζώο συντροφιάς είναι κάθε ζώο συντροφιάς το οποίο είτε δεν έχει κατοικία είτε βρίσκεται έξω από τα όρια της κατοικίας του ιδιοκτήτη του ή του συνοδού του και δεν τελεί υπό την άμεση επίβλεψη ή τον έλεγχο ιδιοκτήτη ή συνοδού. Δεν θεωρούνται αδέσποτα ζώα οι ποιμενικοί και κυνηγετικοί σκύλοι, καθώς και οι σκύλοι έρευνας και διάσωσης, κατά τη διάρκεια της φύλαξης του ποιμνίου, του κυνηγιού, της έρευνας και της διάσωσης.
γ) Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς που εκδηλώνει απρόκλητα έντονη επιθετική συμπεριφορά προς τον άνθρωπο και τα άλλα ζώα, καθώς και το ζώο που πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού νοσήματος, που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και δεν θεραπεύεται.
δ) Σοβαρό νόσημα είναι κάθε νόσημα άμεσου και υψηλού κινδύνου για την υγεία τόσο του ανθρώπου όσο και των ζώων, του ίδιου ή και άλλου είδους.
ε) Καταφύγιο αδέσποτων ζώων είναι η ειδική εγκατάσταση, στην οποία συντηρούνται, σε σημαντικό αριθμό, αδέσποτοι ή ανεπιθύμητοι σκύλοι ή άλλα είδη ζώων συντροφιάς.
Περιεχόμενα

Δημοσιεύτηκε από
Το avatar του χρήστη Subject to change
Founder
Εγγραφή: 09-06-2005
Μηνύματα: 1,354

Εργαλεία Θεμάτων

5 most read άρθρα
References
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
<< <    Επόμενη σελίδα: Άρθρα 2-10 (Page 1 of 3)    >  >>
  #1  
By ladycat on 24-03-06, 20:09
Page 1 ΝΟΜΟΣ 3170/2003

Άρθρo 5 - Υποχρεώσεις ιδιοκτητών γατών και άλλων ζώων συντροφιάς:
1. Κάθε ιδιοκτήτης γάτας έχει τις υποχρεώσεις των διατάξεων των περιπτώσεων β , γ και δ της παραγράφου 1 και της
παραγράφου 6 του άρθρου 2.
2. Απαγορεύεται η εκτροφή και η χρησιµοποίηση γατών για την παραγωγή γούνας, δέρµατος, κρέατος ή για την παρασκευή
φαρµακευτικών ή άλλων ουσιών.
3. Για τις εκθέσεις ή άλλες εκδηλώσεις που οργανώνονται µε γάτες ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 εκτός από
αυτές που αφορούν στη δήλωση, σήµανση και στην καταγραφή του άρθρου 4.
4. Απαγορεύεται η εκτροφή, η εκπαίδευση και η χρησιµοποίηση άλλων ζώων συντροφιάς σε κάθε είδους µονοµαχίες
Άρθρο 6 - ∆ιατήρηση ζώων συντροφιάς σε κατοικίες:
Επιτρέπεται η διατήρηση σε κάθε κατοικία µόνο ενός σκύλου και µιας γάτας ή δύο σκύλων ή δύο γατών. Προκειµένου για
πολυκατοικίες (αποτελούµενες από δύο διαµερίσµατα και άνω) επιτρέπεται επίσης η διατήρηση ενός σκύλου και µιας γάτας ή
δύο σκύλων ή δύο γατών σε κάθε διαµέρισµα ακόµα και εκεί που ο κανονισµός της πολυκατοικίας απαγορεύει τη διατήρηση
τέτοιων ζώων, µε την προϋπόθεση ότι τα ζώα αυτά διατηρούνται στο ίδιο διαµέρισµα όπου διαµένει ο ιδιοκτήτης και δεν
παραµένουν µόνιµα στις βεράντες του διαµερίσµατος.
Απαγορεύεται η διατήρηση ζώων συντροφιάς σε κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας (πυλωτή, ταράτσα, ακάλυπτους
χώρους κλπ.). Επιτρέπεται η διατήρηση ζώων συντροφιάς στους ανοικτούς χώρους των µονοκατοικιών, µε την προϋπόθεση ότι
τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1197/1981 (ΦΕΚ 240 Αʼ) και οι αστυνοµικές διατάξεις περί κοινής ησυχίa

) Αδέσποτο ζώο συντροφιάς είναι κάθε ζώο συντροφιάς το οποίο είτε δεν έχει κατοικία είτε βρίσκεται έξω από τα όρια της
κατοικίας του ιδιοκτήτη του ή του συνοδού του και δεν τελεί υπό την άµεση επίβλεψη ή τον έλεγχο ιδιοκτήτη ή συνοδού. ∆εν
θεωρούνται αδέσποτα ζώα οι ποιµενικοί και κυνηγετικοί σκύλοι, καθώς και οι σκύλοι έρευνας και διάσωσης, κατά τη διάρκεια
της φύλαξης του ποιµνίου, του κυνηγιού, της έρευνας και της διάσωσης.
γ) Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς που εκδηλώνει απρόκλητα έντονη επιθετική συµπεριφορά προς τον
άνθρωπο και τα άλλα ζώα, καθώς και το ζώο που πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού νοσήµατος, που µπορεί να µεταδοθεί στον
άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και δεν θεραπεύεται.
δ) Σοβαρό νόσηµα είναι κάθε νόσηµα άµεσου και υψηλού κινδύνου για την υγεία τόσο του ανθρώπου όσο και των ζώων, του
ίδιου ή και άλλου είδους.
6. Οι κάτοχοι θηλυκών γατιων οφείλουν να µην επιδιώκουν ή διευκολύνουν την αναπαραγωγή ζώων και να µεριµνούν για τη
στείρωσή τους, εφόσον δεν επιθυµούν τη διατήρηση των νεογέννητων ζώων ή δεν µπορούν να τα διαθέσουν σε νέους ιδιοκτήτες.
Άρθρο 12 - Ποινικές κυρώσεις
1. Οι παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 5 τιµωρούνται µε
φυλάκιση µέχρι δώδεκα µήνες και χρηµατική ποινή από πέντε χιλιάδες µέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ (5.000 - 10.000 ?).
2. Οι παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 3 και 4 τιµωρούνται µε φυλάκιση µέχρι τρεις µήνες και χρηµατική ποινή από
τετρακόσια µέχρι δύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (400 - 2.400 ?).
3. Οι παραβάτες κάθε επιτακτικής ή απαγορευτικής διάταξης του Ν. 1444/1984 (ΦΕΚ 78 Α΄), καθώς και οι παραβάτες των
διατάξεων των άρθρων 9, 10 και 11 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την προστασία των ζώων συντροφιάς που κυρώθηκε µε το
Ν. 2017/1992, τιµωρούνται µε τις ποινές που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Ν. 1197/1981, όπως
αντικαθίσταται µε την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού.
4. Με εντολή του αρµόδιου εισαγγελέα, µπορεί να αφαιρεθεί προσωρινά το ζώο από την κατοχή του παραβάτη των διατάξεων
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του Ν. 1197/1981 και να παραδοθεί σε ζωοφιλικό σωµατείο ή σε καταφύγιο αδέσποτων
ζώων συντροφιάς.
5. Το άρθρο 8 του Ν. 1197/1981 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 8:
1. Οι παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 1 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 τιµωρούνται µε φυλάκιση µέχρι έξι µήνες ή µε
χρηµατική ποινή από τριακόσια µέχρι χίλια πεντακόσια ευρώ ή και µε τις δύο ποινές.
2. Οι παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 2, 3 και 4 παράγραφοι 2 και 3 τιµωρούνται µε φυλάκιση µέχρι πέντε µήνες ή µε
χρηµατική ποινή από τριακόσια µέχρι χίλια πεντακόσια ευρώ ή και µε τις δύο ποινές.
3. Οι ποινές της παραγράφου 2 επιβάλλονται και για παραβάσεις κάθε επιτακτικής ή απαγορευτικής διάταξης του Ν. 586/1977
(ΦΕΚ 140 Α΄)».
6. Η κλοπή κυνηγετικού σκύλου τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών και χρηµατική ποινή πέντε χιλιάδων ευρώ
(5.000 ?).
  #2  
By yasmin1gr on 25-10-06, 23:54
Αδέσποτα

Λιγο μπερδεμενο φαινεται για τα αδεσποτα, δηλαδη ολοι εμεις που ταιζουμε αρα διατηρουμε σε ακαλυπτους χωρους πρασιες κλπ γατακια τις μαμαδες τους κλπ...ειμαστε παρανομοι?? που θα πανε δηλαδη αυτα???...
  #3  
By Κατερίνα on 05-11-06, 14:26
Ερώτηση: Η παράγραφος που λέει ότι σε κάθε κατοικία μπορούν να υπάρχουν 2 γάτες κλπ κλπ ισχύει γενικά? Δηλαδή και σε νοικιασμένα σπίτια ή μονο σε ιδιοκτητα?
Ρωτάω γιατί χτες γυρνώντας από τον κτηνίατρο μας πέτυχε στο ασανσερ ο πρωην διαχειριστής (γνωστός γκρινιάρης και ανακατοσούρης της πολυκατοικίας) ο οποίος πέρα από τα "αστειάκια" που προσπάθησε να κανει ("2 μερούλες στην ταράτσα και θα στρώσουν...") όταν κατάλαβε ότι είναι δικά μας (νόμιζε ότι τα φέραμε εκείνη την ώρα για να τα φιλοξενήσουμε) δεν φάνηκε να χαιρεται ιδιαίτερα.
Μπορεί να μας πει τίποτα επειδή το διαμέρισμα δεν είναι δικό μας?
  #4  
By ladycat on 05-11-06, 14:40
Αρχική Δημοσίευση από Κατερίνα
Ερώτηση: Η παράγραφος που λέει ότι σε κάθε κατοικία μπορούν να υπάρχουν 2 γάτες κλπ κλπ ισχύει γενικά? Δηλαδή και σε νοικιασμένα σπίτια ή μονο σε ιδιοκτητα?
Ρωτάω γιατί χτες γυρνώντας από τον κτηνίατρο μας πέτυχε στο ασανσερ ο πρωην διαχειριστής (γνωστός γκρινιάρης και ανακατοσούρης της πολυκατοικίας) ο οποίος πέρα από τα "αστειάκια" που προσπάθησε να κανει ("2 μερούλες στην ταράτσα και θα στρώσουν...") όταν κατάλαβε ότι είναι δικά μας (νόμιζε ότι τα φέραμε εκείνη την ώρα για να τα φιλοξενήσουμε) δεν φάνηκε να χαιρεται ιδιαίτερα.
Μπορεί να μας πει τίποτα επειδή το διαμέρισμα δεν είναι δικό μας?
εγω εχω συνενοηθη με την σπιτονοικοκυρα μου που ειναι πολυ φιλοζωη κ μου εδωσε την αδεια να της εχω δεν ειχε κανενα προβλημα εκεινη
  #5  
By Subject to change on 06-11-06, 06:29
Αρχική Δημοσίευση από Κατερίνα
Ερώτηση: Η παράγραφος που λέει ότι σε κάθε κατοικία μπορούν να υπάρχουν 2 γάτες κλπ κλπ ισχύει γενικά? Δηλαδή και σε νοικιασμένα σπίτια ή μονο σε ιδιοκτητα?
Ρωτάω γιατί χτες γυρνώντας από τον κτηνίατρο μας πέτυχε στο ασανσερ ο πρωην διαχειριστής (γνωστός γκρινιάρης και ανακατοσούρης της πολυκατοικίας) ο οποίος πέρα από τα "αστειάκια" που προσπάθησε να κανει ("2 μερούλες στην ταράτσα και θα στρώσουν...") όταν κατάλαβε ότι είναι δικά μας (νόμιζε ότι τα φέραμε εκείνη την ώρα για να τα φιλοξενήσουμε) δεν φάνηκε να χαιρεται ιδιαίτερα.
Μπορεί να μας πει τίποτα επειδή το διαμέρισμα δεν είναι δικό μας?
Αν είναι έως δύο, όχι, δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα.
  #6  
By Κατερίνα on 06-11-06, 09:16
ευχαριστώ κορίτσια!!
  #7  
By ZOIPAP on 18-04-07, 16:30
Και εγω μενω σε μονοκατοικια.Ερχονται και αδεσποτες..ειναι συνολο καμια 15αρια που γυρνανε εκει γυρω.Μπορει να μου πει κανενας στριμμενος τιποτα νομικα;;;;;γιατι απο φολες εχω βρει....
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Πουπουλίνα : 04-07-11 στις 18:50. Αιτία: κεφαλαια
  #8  
By Evelia on 28-05-07, 13:09
Eυχαριστούμε για τον νόμο. Ήταν απαραίτητο και εξαιρετικά χρήσιμο.
Ωστόσο θα ήταν καλό να γραφτεί κάτι τεκμηριωμένο για τους ψύλλους και για τις αλλεργίες γιατί πολλοί μας επιτίθενται λέγοντας ότι οι γάτες φέρνουν ψύλους και ενοχοποιούνται για πάσης φύσεως αλλεργίες. Ποιά είναι η αλήθεια?
Evelia
  #9  
By ZOIPAP on 28-05-07, 16:37
κι εγω ενδιαφερομαι γιαυτο γιατι οι γατεσ εχουν ψυλλουσ...
  #10  
By 3lbereth on 26-06-08, 13:25
Αν και παλιό, επαναφέρω αυτό το θέμα και αντιγράφω σημερινό άρθρο από το in.gr :
Αντιδράσεις για νέους περιορισμούς σε ιδιοκτήτες κατοικιδίων
Της Λινας Γιανναρου

Προσοχή, μη γεννήσει η γάτα σας! Σε περίπτωση που αυτό συμβεί και… ο μη γένοιτο, αποκτήσει πάνω από ένα γατάκι, αυτομάτως βγαίνετε στην παρανομία!

Αυτό τουλάχιστον συνάγεται από έγγραφο που το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απέστειλε στις κτηνιατρικές υπηρεσίες της χώρας, έχοντας ήδη προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων από φιλόζωους και πυροδοτήσει μπαράζ καταγγελιών στον Συνήγορο του Πολίτη. Το εν λόγω έγγραφο, που υπογράφεται από τον υφυπουργό Κων/νο Κιλτίδη, απεστάλη στις αρμόδιες υπηρεσίες των αεροδρομίων, των λιμένων και των χερσαίων εξόδων της χώρας, ώστε να ενημερωθούν για την κείμενη νομοθεσία και να είναι σε επιφυλακή για τυχόν παράνομες αποστολές αδεσπότων ζώων στο εξωτερικό.

Δίνοντας ωστόσο τη δική του ερμηνεία στον νόμο 3170/2003, ο οποίος δίνει το δικαίωμα διατήρησης έως και δύο ζώων σε διαμερίσματα (με προφανή στόχο να προστατεύσει τους ιδιοκτήτες κατοικιδίων από μη φιλικούς προς τα ζώα κανονισμούς πολυκατοικιών), το υπουργείο αναφέρει ότι «κάθε Ελληνας πολίτης μπορεί να διατηρεί μέχρι δύο οικόσιτα ζώα συντροφιάς (σκύλους ή γάτες)». Αυτομάτως, δηλαδή, θέτει εκτός νόμου όσους διατηρούν άνω των δύο σκύλων ή γατιών σε μονοκατοικίες, κήπους ή κτήματα.

Επιπλέον, θέτει περιορισμούς και στις μετακινήσεις των ζώων. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο έγγραφο, δεν αρκεί τα ζώα να διαθέτουν διαβατήρια για να ταξιδέψουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπως προβλέπει ο νόμος, αλλά «εάν Ελληνας ταξιδεύει προς το εξωτερικό θα πρέπει να υπογράφει υπεύθυνη δήλωση ότι θα επιστρέψει με τα ζώα του». Σε κάθε περίπτωση, κάποιος μπορεί να ταξιδέψει μόνο με τα δικά του (το πολύ δύο) ζώα και το ταξίδι αυτό «δεν μπορεί να έχει στόχο την αλλαγή ιδιοκτησίας των ζώων, είτε για δωρεά είτε για πώληση». Για να επιτραπεί η συνοδεία ζώων που ανήκουν σε άλλο ιδιοκτήτη χρειάζεται γραπτή εξουσιοδότηση από τον ιδιοκτήτη. «Τέτοιοι περιορισμοί δεν ισχύουν ούτε για τη μετακίνηση των… παιδιών», αναφέρει χαρακτηριστικά στην «Κ» η κ. Ειρήνη Μολφέση, πρόεδρος της Πανελλήνιας Φιλοζωικής Ομοσπονδίας, η οποία τάσσεται υπέρ των αποστολών αδέσποτων ζώων στο εξωτερικό σε περίπτωση που δεν μπορούν να βρεθούν οικογένειες να τα υιοθετήσουν στη χώρα μας.

Ηδη, πάντως, στον Συνήγορο του Πολίτη έχουν φθάσει οι πρώτες καταγγελίες φιλόζωων, οι οποίοι όπως λένε υφίστανται κατάφωρη καταπάτηση των δικαιωμάτων τους.
Έλεος πιά...

Άν κάποιος administrator πιστεύει οτι έγραψα σε λάθος topic, pls ας το μετακινήσει
  #11  
By Subject to change on 26-06-08, 13:29
ΕΛΕΟΣ!!!!
Δεν μπορεί, παραείναι βλακώδες για να είναι αληθινό!
  #12  
By moukelis on 26-06-08, 14:02
Έλεος ρε παιδιά,σοβαρά τώρα;Όπως λέει και στο κείμενο,ούτε για τα παιδιά δεν ισχύουν τέτοιοι κανονισμοί!
  #13  
By Καρίνα Ελατοπούλου on 01-07-08, 16:26
Γάτα και νόμος

Γεια σας,
είμαι καινούργιο μέλος, έχω 7 γάτες και φιλοξενώ άλλη μία, την οποία τάιζα ένα χρόνο τώρα και την μάζεψα από το δρόμο, γιατί ήταν μάλλον χτυπημένη και χάλια.
Θέλω να σας πω ότι σήμερα, στη Θεσσαλονίκη, στα γραφεία του κ.Μπουτάρη, θα γίνει μία συνάντηση κάποιων κυριών, μεταξύ των οποίων και η κα Παπαθεμελή, με εκπροσώπους της ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και δεν ξέρω ποιών άλλων, με θέμα την αποστολή γατιών στο Εξωτερικό, διότι δηλώνουν, χωρίς καμία απόδειξη, ότι στέλνονται για πειραματόζωα και αυτοί που τα στέλνουν από την Ελλάδα αποκομίζουν κέρδος 300 ευρώ, οι δε ξένοι που τα παραλαμβάνουν, τα πουλάνε στα εργαστήρια προς 2.000,00 ευρώ το κεφάλι.
Επειδή έχω στείλει και εγώ τέσσερα γατάκια στη Γερμανία, αφού φυσικά έλεγξα το ποιόν του ανθρώπου που τα παρέλαβε, σας δηλώνω κατηγορηματικά ότι τα γατάκια αυτά έχουν βρει σπίτι, μου έστειλαν και mail με φωτογραφίες τους μαζί με τους ιδιοκτήτες τους.
Δεν ξέρω αν μπορείται να κάνετε κάτι, ίσως κάποια δημοσίευση στο internet ή κάποια επιστολή στους αρμόδιους Υπουργούς και Υφυπουργούς, πάντως κάποιος θα πρέπει να σταματήσει αυτές τις δήθεν φιλόζωες κυρίες, γιατί η εναλλακτική λύση, όπως ξέρεται, είναι ο θάνατος, είτε στο δρόμο, είτε στα χέρια των "ειδικών" του Κράτους.
  #14  
By Serpentine on 28-11-08, 11:06
Καλημέρα κι απο εμένα!
Είδα και πως παραπάνω κάποιοι ρώτησαν και δεν είδα απάντηση..
Εγώ έχω καφετέρια στον Κορυδαλλό και στο πεζοδρόμιο μου έχω πιατάκια για φαϊ και νερό για τα αδέσποτα, είναι κάτι που θα μου δημιουργήσει πρόβλημα? Δήλαδη θεωρείται ποινικό αδίκημα ή κάτι τέτοιο?
Κι αν ναί, τι θα μπορούσα να κάνω για να βρεθεί λύση?..
  #15  
By ruko on 28-11-08, 22:13
Όχι, δεν είναι αδίκημα να βγάζεις ένα πιάτο φαΐ στα αδέσποτα, ούτε καν με την παρανοϊκή εγκύκλιο (και όχι νόμο - το ξανατονίζω) Κιλτίδη.

Από κει και πέρα, όταν τα αδέσποτα μαζεύονται σε ένα μέρος, "ενοχλούν". Ίσως θα ήταν καλύτερο να τα τάιζες κάπου πιο απόμερα, για τη δική τους ασφάλεια πάντα.
  #16  
By Serpentine on 29-11-08, 12:49
Κατάλαβα..
Εκεί που είναι τα πιατάκια τους δεν ενοχλούν διότι είναι πιο μέσα στο πεζοδρόμιο και είναι έξω απο την πόρτα της αποθήκης μου..
Ευχαριστώ για την πληροφορία!
  #17  
By katerina10 on 29-11-08, 14:51
Μήπως θα έπρεπε να ανανεωθεί αυτό το άρθρο σιγά σιγά..???Οχι τίποτα άλλο αλλά από το 2006 έχουν περάσει 2 χρόνια...
  #18  
By ruko on 29-11-08, 18:12
Ναι, αλλά δεν έχει αλλάξει ο νόμος. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω υπόψη μου κάτι τέτοιο.
  #19  
By Nassia on 02-05-09, 07:40
Αγαπητή Michelle,

Υπάρχει νομοθεσία γι΄αυτούς που κακοποιούν ζώα ή που τα σκοτώνουν? Πως τιμορούνται οι άνθρωποι αυτοί?

Ευχαριστώ.
  #20  
By moukelis on 02-05-09, 09:10
Καλημερα!
Θα ηθελα να ρωτησω σε ποια ηλικια μπορει ενα γατακι απο το εξωτερικο να μπει στη χωρα,ποια εμβολια χρειαζονται,και τι προϋποθεσεις πρεπει να πληρει.
Ευχαριστω!
  #21  
By πηνελοπη on 26-09-09, 19:15
Για τα αδέσποτα

Πρίν λίγους μήνες βρήκα σε μια τοπική εφημερίδα της περιοχής μου τη νομοθεσία που καλύπτει όλους όσους φροντίζουμε τα αδέσποτα ζωάκια στον χώρο που ζουν,κατα κανόνα στους δρόμους.Σκέφτηκα λοιπόν να το μοιραστώ μαζί σας. Βάσει των νόμων 2017 3017 και 3070/2003 που θέλουν τα ζώα να ζουν ελευθερα σε χώρο που αυτά επιλέγουν και πάντα με την φροντίδα των πολιτών που τα προστατεύουν και σύμφωνα με τις συμβάσεις που έχει υπογράψει η χώρα μας με την Ευρωπαική ένωση. Οι ποινές για κακοποίηση ζώων είναι μη εξαγοράσιμες ενώ αυτοί που παρενοχλούν τους πολίτες που φροντίζουν τα ζώα διώκονται με μια απλή καταγγελία και τιμωρούνται βάσει των παραπάνω νόμων. Την επόμενη φορά που θα μου την πει κάποιος επειδή φροντίζω τα ζώα θα χαρώ να του τρίψω το νόμο στη μούρη.
  #22  
By Πουπουλίνα on 26-09-09, 19:18
μπραβο....ειναι πολυ καλο να ξερουμε τα δικαιωματα των ζωων και αυτων που τα φροντιζουν!!
  #23  
By Ntontini on 26-09-09, 19:23
:up::up::up::up::up::up::up:
  #24  
By Μυρτω4038 on 26-09-09, 19:24
Αρχική Δημοσίευση από πηνελοπη
Πρίν λίγους μήνες βρήκα σε μια τοπική εφημερίδα της περιοχής μου τη νομοθεσία που καλύπτει όλους όσους φροντίζουμε τα αδέσποτα ζωάκια στον χώρο που ζουν,κατα κανόνα στους δρόμους.Σκέφτηκα λοιπόν να το μοιραστώ μαζί σας. Βάσει των νόμων 2017 3017 και 3070/2003 που θέλουν τα ζώα να ζουν ελευθερα σε χώρο που αυτά επιλέγουν και πάντα με την φροντίδα των πολιτών που τα προστατεύουν και σύμφωνα με τις συμβάσεις που έχει υπογράψει η χώρα μας με την Ευρωπαική ένωση. Οι ποινές για κακοποίηση ζώων είναι μη εξαγοράσιμες ενώ αυτοί που παρενοχλούν τους πολίτες που φροντίζουν τα ζώα διώκονται με μια απλή καταγγελία και τιμωρούνται βάσει των παραπάνω νόμων. Την επόμενη φορά που θα μου την πει κάποιος επειδή φροντίζω τα ζώα θα χαρώ να του τρίψω το νόμο στη μούρη.

Είναι δυνατό να έχουμε αυτόν τον νόμο με μορφή pdf ή κάτι άλλο, για να τον κατεβάσουμε και εμείς?
  #25  
By julia on 26-09-09, 19:35
Αν δεν κάνω λαθος είναι ο γνωστός νόμος... που σαν ζώα ονομάζει μόνο τα σκυλιά.. για γατιά δεν λέει τίποτα...
https://forum.mycat.gr/showthread.p...ED%FC%EC%EF%F2
  #26  
By πηνελοπη on 26-09-09, 19:51
Αρχική Δημοσίευση από niki
Είναι δυνατό να έχουμε αυτόν τον νόμο με μορφή pdf ή κάτι άλλο, για να τον κατεβάσουμε και εμείς?
Εψαξα στο internet αλλά δεν μπόρεσα να βρω κάτι σχετικό. Η μόνη αναφορά ήταν στο site του Εθνικού Τυπογραφίου όπου πρέπει να είσαι συνδρομιτής ...
Θα συνεχίσω μήπως είμαι πιο τυχερή ...
  #27  
By julia on 26-09-09, 20:01
Αρχική Δημοσίευση από πηνελοπη
Εψαξα στο internet αλλά δεν μπόρεσα να βρω κάτι σχετικό. Η μόνη αναφορά ήταν στο site του Εθνικού Τυπογραφίου όπου πρέπει να είσαι συνδρομιτής ...
Θα συνεχίσω μήπως είμαι πιο τυχερή ...
Συγχωνεύτηκαν τα θέματα και ολόκληρος ο νόμος σε pdf
https://www.minagric.gr/greek/data/G913F71.pdf
  #28  
By Μυρτω4038 on 26-09-09, 20:04
Αρχική Δημοσίευση από julia
Συγχωνεύτηκαν τα θέματα και ολόκληρος ο νόμος σε pdf
https://www.minagric.gr/greek/data/G913F71.pdf
Julia δυστυχώς δεν ανοίγει... ή κάτι εγώ κάνω λάθος
  #29  
By julia on 26-09-09, 20:04
Αρχική Δημοσίευση από niki
Julia δυστυχώς δεν ανοίγει... ή κάτι εγώ κάνω λάθος
κόλλησε το smilies, το έφτιαξα.
  #30  
By Μυρτω4038 on 26-09-09, 20:19
https://www.minagric.gr/greek/data/G913F71.pdf
Ετσι είναι καλύτερα νομίζω
  #31  
By evelynkar on 26-09-09, 21:14
οντως πολυ καλυτερα !!!

Χρήστες

 • Τα παρακάτω 0 μέλη και 1 επισκέπτες διαβάζουν μαζί με εσάς αυτό το θέμα.
   
 • (View-All Tα παρακάτω 0 μέλη διάβασαν αυτό το θέμα τις τελευταίες 30 μέρες:
  Μέχρι και αυτή την στιγμή δεν έχει δει το θέμα κάποιο ορατό μέλος

Βρείτε παρόμοια

 • Παρόμοια Θέματα
  • Απαράδεκτος νόμος της Ε.Ε.! - Από Pennylane
   Το θέμα έχει λάβει 7 απαντήσεις και βρίσκεται στην κατηγορία Γενική συζήτηση.
   Το τελευταίο του μήνυμα δημοσιεύτηκε 28-07-11 στις 22:05.
  • Αλλάζει ο νόμος 3170! - Από Pennylane
   Το θέμα έχει λάβει 4 απαντήσεις και βρίσκεται στην κατηγορία Γενική συζήτηση.
   Το τελευταίο του μήνυμα δημοσιεύτηκε 22-03-11 στις 12:01.
  • Προστασία ζώων-Ευρωπαϊκός νόμος - Από yasmin1gr
   Το θέμα έχει λάβει 0 απαντήσεις και βρίσκεται στην κατηγορία Ελπιδοφόρες εμπειρίες.
   Το τελευταίο του μήνυμα δημοσιεύτηκε 08-02-09 στις 15:47.
  • Νόμος 3170.... - Από sofiagal
   Το θέμα έχει λάβει 5 απαντήσεις και βρίσκεται στην κατηγορία Καταγγελίες.
   Το τελευταίο του μήνυμα δημοσιεύτηκε 14-11-06 στις 18:52.
 • Προηγούμενο Θέμα Επόμενο Θέμα

Μοιραστείτε το

...με ένα φίλο

...με πολλούς φίλους